Air America
prev.
play.
mark.
next.

:00:11
-Nu mai mergem acasã.
-Opiul s-a dus acasã.

:00:16
-Poftim? Era opiu? -Da,
:00:21
ªi-a luat opiul, în loc sã ne ia pe noi?
:00:24
Tu l-ai ajutat sã-l încarce, amice.
:00:38
Bãieþi, când ajungem la pistã,
voi verificaþi partea de nord.
O sã-l gãsim.

:00:42
Dacã ne grãbim,
mai prindem rezervarea la Nino.

:00:46
Sunã bine, Gene.
Ne vedem acolo.

:00:53
Unde sunt toþi?
:01:00
Înceteazã!
:01:13
Sunt din partea întunecatã a
lunii. ªi mã voi întoarce acolo, în curând.

:01:21
Avem probleme,bãieþi.
La dreapta, în junglã...

:01:23
Inamicul se îndreaptã
cãtre oamenii noºtri.

:01:26
Sunt îmbrãcaþi în negru.
:01:55
Miºcã-te Billy!

prev.
next.