Air America
prev.
play.
mark.
next.

:12:02
-Ai ºi ceva documenete?
-Da.

:12:05
Billy e unul de-ai noºtri.
:12:10
Mulþumesc.
Vorbeºte-le.

:12:13
Bunã bãieþi.
:12:15
-Ce te aduce aici Covington?
-Am auzit cã aici se zboarã bine.

:12:20
Se zboarã bine?
Depinde de unde vii.

:12:26
-De unde vii?
-Din L.A.

:12:31
Sunt de pe coasta de
vest a SUA. Dar tu?


prev.
next.