Air America
prev.
play.
mark.
next.

:02:21
Îmi dau demisia.
:02:37
-Ai vreo gaurã în plus?
-Nu

:02:38
Wild Dog cãtre bazã.
Inamic lângã Tango 7.

:02:42
Toatã lumea e inamic aici.
Chiar ºi aliaþii sunt inamici!

:02:47
-De ce sunt toþi inamici?
-Nu ne-am cunoscut încã.

:02:54
-De ce trag noi?
-Pentru cã sunt inamici.

:03:05
Scade presiunea uleiului
în cutia de viteze.

:03:06
Asta nu-i nimic. Eu nu primesc
semnal de la rotorul anticuplu.

:03:11
Pune-þi centura!
:03:16
Nu vreau sã mã prãbuºesc
de douã ori în aceeaºi zi.

:03:17
Nu-þi face griji. Mã prãbuºesc mai bine
ca oricine altcineva pe care îl cunosc.

:03:20
-Presiunea e la 40.
-Da!

:03:26
-Ai semnal de avarie!
-Da.

:03:29
Gene, verificã panoul
de comandã! Ai semnal de avarie!

:03:33
Gene, trebuie sã te roteºti!
Wild Dog cãtre bazã!

:03:36
Suntem la aproximativ un km
distanþã de tango 7, spre sud-vest.


prev.
next.