Air America
prev.
play.
mark.
next.

:03:05
Scade presiunea uleiului
în cutia de viteze.

:03:06
Asta nu-i nimic. Eu nu primesc
semnal de la rotorul anticuplu.

:03:11
Pune-þi centura!
:03:16
Nu vreau sã mã prãbuºesc
de douã ori în aceeaºi zi.

:03:17
Nu-þi face griji. Mã prãbuºesc mai bine
ca oricine altcineva pe care îl cunosc.

:03:20
-Presiunea e la 40.
-Da!

:03:26
-Ai semnal de avarie!
-Da.

:03:29
Gene, verificã panoul
de comandã! Ai semnal de avarie!

:03:33
Gene, trebuie sã te roteºti!
Wild Dog cãtre bazã!

:03:36
Suntem la aproximativ un km
distanþã de tango 7, spre sud-vest.

:04:03
Ce mai misiune de salvare!
:04:05
Parcã þi l-ai sfinþit
azi-dimineaþã!

:04:07
Da, dar am impresia cã
preotul nu s-a concentrat.

:04:09
-Trebuie sã ajungem jos.
-Nu!

:04:13
Ba da!
Trebuie sã ne aruncãm.

:04:16
Cum facem?
Cine se aruncã primul?

:04:17
Nu existã un regulament
pentru ieºitul din carlingã.

:04:22
-Tu primul?
-Nu vreau!

:04:23
-Bine, mã arunc eu.
-Nu vreau sã fiu al doilea.

:04:25
Bine dãm cu banul.
:04:28
-Spune!
-Pajurã!

:04:34
-Cap sau pajurã? Ce e?
-Pajurã!

:04:35
-E cap, nu-i aºa?
-Pajurã.

:04:36
Mã duc sã vãd.
:04:53
Haide! E destul de moale.
:04:56
Nu-mi place sã fiu al doilea.

prev.
next.