Air America
prev.
play.
mark.
next.

:09:05
Trebuie sã beau
o cafea cu Davenport.

:09:08
Mai trag de timp?
O sã fac cum ai spus tu.

:09:11
Îl duc la White Rose,
pentru o partidã de sex oral...

:09:13
Nu! Davenport se ocupã
de grupul de credincioºi din Senat.

:09:18
Cu un tip de genul ãsta nu
trebuie sã pronunþi cuvintele "sex oral".

:09:22
Aºtepþi sã deschidã el subiectul.
:09:34
Iisuse!
:09:37
Restaurantul este închis!
Pe motive de igienã.

:09:40
S-a terminat!
Toatã lumea pleacã acasã!

:09:50
Fac afaceri cu albii
de când mã ºtiu.

:09:51
Ce faci?
:09:53
Dar nu mã las prostit
de un corsican!

:09:58
Mã duc personal sã iau opiul!
E foarte periculos.

:10:00
Iar voi nu vreþi sã plãtiþi
acelaºi preþ ca data trecutã.

:10:03
Nu mai spargi nimic,
dle general! Ai înþeles?

:10:08
Acum, sã-þi spun ºi eu ceva.
:10:10
Am vorbit cu marsiliezii
ºi cu newyorkezii.

:10:13
Toþi spun cã opiul nu mai
e la fel de bun anul acesta.

:10:15
Iar heroina e subþiatã
cu praf de copt.

:10:17
Cine prosteºte pe cine?
Nu, n-am sã-þi dau acelaºi preþ!

:10:22
Nino, ascultã-mã!
:10:24
Plãteºti la fel sau nu te mai
foloseºti de avioanele mele.

:10:32
Bine, plãtesc la fel.

prev.
next.