Air America
prev.
play.
mark.
next.

:10:00
Iar voi nu vreþi sã plãtiþi
acelaºi preþ ca data trecutã.

:10:03
Nu mai spargi nimic,
dle general! Ai înþeles?

:10:08
Acum, sã-þi spun ºi eu ceva.
:10:10
Am vorbit cu marsiliezii
ºi cu newyorkezii.

:10:13
Toþi spun cã opiul nu mai
e la fel de bun anul acesta.

:10:15
Iar heroina e subþiatã
cu praf de copt.

:10:17
Cine prosteºte pe cine?
Nu, n-am sã-þi dau acelaºi preþ!

:10:22
Nino, ascultã-mã!
:10:24
Plãteºti la fel sau nu te mai
foloseºti de avioanele mele.

:10:32
Bine, plãtesc la fel.
:11:23
-Asta e faþa comunismului modern?
-Iar greºeºti.

:11:26
Un comunist are un AK-47,
iar ei au cele mai vechi arme din lume.

:11:32
Uitã-te la ei. Sunt niºte þãrãnoi,
ca acei pierde varã din Kentucky.

:11:34
Ceva i-a supãrat rãu de tot.
ªi nici nu-i tolereazã pe strãini.

:11:50
-Cum evolueazã conversaþia?
-Mã mir cã nu ne-au omorât încã.

:11:56
Te miri?
Cum de eºti atât de relaxat?

:11:58
Poate nu pricepi, dar,
când mori, s-a sfârºit totul.


prev.
next.