Air America
prev.
play.
mark.
next.

:12:03
-Da?
:12:04
Te bagã într-o cutie ºi
te acoperã cu noroi.

:12:07
Nu te lasã sã ieºi de
acolo nici mãcar în weekend.

:12:10
-E de-a dreptul deprimant.
-Aºa e. Nu mai e nimic.

:12:12
-Buddha spune cã...
-Înceteazã cu Buddha.

:12:16
Nu pot sã cred cã un
budist adevãrat ar face trafic de arme.

:12:20
Tu eºti un escroc.
Îi pui esenþã de iasomie

:12:22
ºi o numeºti religie orientalã,
dar tu eºti un escroc.

:12:25
N-am spus cã sunt
un budist bun.

:12:32
Ce au de gând sã facã?
Nu trebuie sã grãbeºti lucrurile.

:12:39
Armele acelea nu sunt
bune pe timp de ploaie.

:12:42
-Îmi dai bâta înapoi?
-Nu.

:12:42
Vã trebuie arme
pentru vreme rea.

:12:44
Subiect: BB auriu.
Ordin: personal, Neely

:12:45
Francezii au proiectat armele
astea pentru luptele din deºert.

:12:51
ªi ce zici de cele 4 runde
între care nu mai poþi sã vezi?

:12:51
Înapoi!
:12:52
Sper cã nu ai dat
mai mult de doi porci pe ele.

:12:53
Glume d-ale piloþilor.
E modul lor de a se adapta.

:12:56
Glume d-ale piloþilor?
E un comportament psihotic.

:12:59
-O vacã.
-ªtiu.

:12:59
Ceea ce e considerat
psihotic în altã parte

:13:02
în Air America se numeºte
"politica companiei". Gene Ryack.

:13:03
O vacã?
Pentru flinta aia amãrâtã?

:13:05
Gene, n-ai vrea sã-l iei
pe Billy în zborul de orientare?

:13:08
Eu nu am nimic împotrivã,
dacã ºi voi sunteþi de acord.

:13:08
Ai fost pãcãlit.
:13:11
-E-n regulã.
-Dã-i bâta.

:13:11
Poþi sã crezi aºa ceva?
Tipul ãsta a dat o vacã pe arma lui.

:13:14
Nu þi se pare amuzant?
:13:14
Locul ãsta se
numeºte Long Trieng, nu?

:13:16
Da
:13:16
Noi ne aflãm aici,
dar pe hartã nu apare nici un oraº.

:13:18
Ai încercat sã o
foloseºti când plouã?

:13:21
Atunci, dupã cum spunea
ºi Rob, noi nu suntem aici.

:13:25
Adicã, tu nu te uiþi acum
la al doilea oraº ca mãrime din Laos

:13:27
Dacã vreþi arme pentru orice
vreme la preþuri scãzute,

:13:28
construit din mai
nimic de guvernul american.

:13:33
o sã mergem la cumnatul meu.
:13:33
ªi noi nu facem 400 de zboruri
pe zi ºi nici nu cãrãm 100 de de tone de medicamente,
arme sau plutoane de localnici, ca cei de acolo.

:13:38
Douã zile de mers pe jos.
:13:41
"Orice, oriunde ºi oricând".
Acesta e motto-ul nostru.

:13:42
Domnilor, armele acelea
sunt o comoarã!

:13:44
Noi pilotãm C 1-20-3, curiere
ºi alte avioane normale.

:13:49
Dar adevãrata distracþie e sã
pilotezi ciudãþeniile astea.

:13:51
S-a fãcut.
:13:53
-În State nici nu sunt legale.
-Da, dar nu suntem în State.

:13:57
Ai dreptate.

prev.
next.