Air America
prev.
play.
mark.
next.

:20:03
400? Fii serios!
:20:04
Prietenul nostru
s-a drogat cu visul american.

:20:06
800.
:20:09
Gene, ai menþionat
ceva despre opiu.

:20:09
600. I-ai.
:20:14
Aºa cã, spune-mi
ce ºtii tu...

:20:17
E adevãrat cã Jack Neely
transporta cocainã, când s-a prãbuºit?

:20:17
Cumnaþii sunt la fel peste tot, nu?
:20:19
M-a lãsat lefter, dar ...
am fãcut afacerea!

:20:28
Sã ducem asta
la avion, dlor.

:20:32
-Iei caiacul cu tine?
-Nu e caiac, dle senator.

:20:35
E coºciugul lui Jack Neely.
I-am promis cã voi avea grijã

:20:38
sã nu fie trimis acasã,
în Texas, într-un sac de plastic.

:20:39
Ar fi trebuit sã fie
zborul meu de iniþiere.

:20:40
iar tu te-ai folosit de el
ca sã te þii de escrocherii.

:20:41
ªi nu, nu transporta cocainã.
:20:42
Bine ai venit în Orient.
:20:45
Generale, trezeºte-te!
:20:46
Nu e o escrocherie,
e doar un plan de pensionare.

:20:48
Sunt pilot de 15 ani,
nu m-am ales cu nimic.

:20:51
ºi aº vrea ºi eu
bucãþica mea din visul american.

:20:51
Vreau sã beau în cinstea
lui Jack. Mi se alãturã cineva?

:20:56
Fãcând trafic cu arme?
:20:56
Pentru Jack!
:20:58
Nici nu ºi-ar fi dorit altceva.
Nu i-ar fi plãcut sã moarã în pat.

:21:05
-Asta e partea cea mai grea.
-Am observat. Nu e radar.

:21:10
Aºa e. Misiune de recunoaºtere cu ochii închiºi.
:21:14
-Mã descurc.
-Bine.

:21:14
Bãieþi, eu plec.I-am trimis pe
Mei Ling ºi pe copii înainte.

:21:17
Ce tot vorbeºti acolo?
Unde vrei sã te duci?

:21:20
Am gãsit un cumpãrãtor
pentru toate armele mele.

:21:21
Îmi voi aduna toate economiile
ºi voi scãpa de ele dintr-o datã.

:21:25
ªi ce vrei sã faci? Sã devii un
fermier nenorocit, în Thailanda?

:21:29
Gene, vino sã vezi!
:21:31
ªi noi? Ce-am putea face?
:21:34
Sã ne întoarcem în Dakota de Sud
ca sã vindem deºeuri de aluminu?

:21:35
Destul de bune, nu?
:21:37
Oricum, rãzboiul
acesta va înceta.

:21:40
Nu, va apãrea un nou focar
de rãzboi, chiar lângã voi.

:21:44
-Promiþi?
-Promit.

:21:51
Domnilor, mi-am petrecut ziua cu
dl. senator. Cautã un þap ispãºitor.

:21:55
Aveþi grijã. Ne vedem mâine.
:21:58
Era sã ne lovim, la 1200 m.
Existã ºi vârfuri mai înalte aici?


prev.
next.