Air America
prev.
play.
mark.
next.

:21:05
-Asta e partea cea mai grea.
-Am observat. Nu e radar.

:21:10
Aºa e. Misiune de recunoaºtere cu ochii închiºi.
:21:14
-Mã descurc.
-Bine.

:21:14
Bãieþi, eu plec.I-am trimis pe
Mei Ling ºi pe copii înainte.

:21:17
Ce tot vorbeºti acolo?
Unde vrei sã te duci?

:21:20
Am gãsit un cumpãrãtor
pentru toate armele mele.

:21:21
Îmi voi aduna toate economiile
ºi voi scãpa de ele dintr-o datã.

:21:25
ªi ce vrei sã faci? Sã devii un
fermier nenorocit, în Thailanda?

:21:29
Gene, vino sã vezi!
:21:31
ªi noi? Ce-am putea face?
:21:34
Sã ne întoarcem în Dakota de Sud
ca sã vindem deºeuri de aluminu?

:21:35
Destul de bune, nu?
:21:37
Oricum, rãzboiul
acesta va înceta.

:21:40
Nu, va apãrea un nou focar
de rãzboi, chiar lângã voi.

:21:44
-Promiþi?
-Promit.

:21:51
Domnilor, mi-am petrecut ziua cu
dl. senator. Cautã un þap ispãºitor.

:21:55
Aveþi grijã. Ne vedem mâine.
:21:58
Era sã ne lovim, la 1200 m.
Existã ºi vârfuri mai înalte aici?

:22:01
Salut!
:22:03
Uitã-te aici...
:22:04
Sunt vârfuri mai mari de 1200 m?
:22:07
Pe unde ai umblat?
:22:08
Da
:22:09
-Îmi trebuie cel verde.
-Nu-l lua pe al meu.

:22:09
-Pe aici.
-Da?

:22:11
Am fãcut câteva cumpãrãturi
pe piaþa neagrã, niºte grenade...

:22:15
-Iar acum o sã mã distrez.
-Sã te distrezi?

:22:17
O sã mã distrez copios.
O sã fie mult zgomot.

:22:21
Ultima datã ai colorat tot
cerul ºi e de-a dreptul stupid.

:22:23
Nu pare a fi genul de
distracþie bine planificatã.

:22:23
Suntem la S sau la E
de Atlantic? Bãieþi!

:22:26
Nu. Dupã cum þi-am mai spus,
pe pãmânt tind sã o dau în barã.

:22:29
La S sau la E de Atlantic?
:22:30
N-aº face asta dacã
aº fi în locul tãu.

:22:30
La E! Nu mã mai deranja
când colorez.

:22:32
Da, ºtiu. Dar tu oricum
nu ai face nimic.

:22:37
Ne vedem mai târziu.
:22:39
E timpul pentru un pepsi.
:22:51
Vreau o apã mineralã.
:22:55
Dle senator, sã vã
arãtãm adevãratul Laos.


prev.
next.