Air America
prev.
play.
mark.
next.

:22:01
Salut!
:22:03
Uitã-te aici...
:22:04
Sunt vârfuri mai mari de 1200 m?
:22:07
Pe unde ai umblat?
:22:08
Da
:22:09
-Îmi trebuie cel verde.
-Nu-l lua pe al meu.

:22:09
-Pe aici.
-Da?

:22:11
Am fãcut câteva cumpãrãturi
pe piaþa neagrã, niºte grenade...

:22:15
-Iar acum o sã mã distrez.
-Sã te distrezi?

:22:17
O sã mã distrez copios.
O sã fie mult zgomot.

:22:21
Ultima datã ai colorat tot
cerul ºi e de-a dreptul stupid.

:22:23
Nu pare a fi genul de
distracþie bine planificatã.

:22:23
Suntem la S sau la E
de Atlantic? Bãieþi!

:22:26
Nu. Dupã cum þi-am mai spus,
pe pãmânt tind sã o dau în barã.

:22:29
La S sau la E de Atlantic?
:22:30
N-aº face asta dacã
aº fi în locul tãu.

:22:30
La E! Nu mã mai deranja
când colorez.

:22:32
Da, ºtiu. Dar tu oricum
nu ai face nimic.

:22:37
Ne vedem mai târziu.
:22:39
E timpul pentru un pepsi.
:22:51
Vreau o apã mineralã.
:22:55
Dle senator, sã vã
arãtãm adevãratul Laos.

:23:01
S-a dat jos.
:23:03
Dle senator, aºteptaþi!
:23:06
Piloþii ãºtia sunt beþi.
:23:07
Nu sunt doar beþi.
Sunt americani beþi.

:23:11
Bãieþi vã faceþi de cap?
:23:18
Nu trebuie sã vã jenaþi.
ªtiu cã par cam ruginit,

:23:21
dar, înainte de a
gãsi drumul cel drept,

:23:23
am avut ºi eu parte de
bãuturã, de femei ºi muzicã.

:23:28
Acum sã vorbim serios.
:23:30
Chiar dacã nu veþi primi
medalii ºi nu veþi fi în cartea de istorie,

:23:34
în Washington e apreciat
efortul vostru, în acest rãzboi.

:23:39
-Minunat.
-Ne puteþi explica?


prev.
next.