Air America
prev.
play.
mark.
next.

:23:01
S-a dat jos.
:23:03
Dle senator, aºteptaþi!
:23:06
Piloþii ãºtia sunt beþi.
:23:07
Nu sunt doar beþi.
Sunt americani beþi.

:23:11
Bãieþi vã faceþi de cap?
:23:18
Nu trebuie sã vã jenaþi.
ªtiu cã par cam ruginit,

:23:21
dar, înainte de a
gãsi drumul cel drept,

:23:23
am avut ºi eu parte de
bãuturã, de femei ºi muzicã.

:23:28
Acum sã vorbim serios.
:23:30
Chiar dacã nu veþi primi
medalii ºi nu veþi fi în cartea de istorie,

:23:34
în Washington e apreciat
efortul vostru, în acest rãzboi.

:23:39
-Minunat.
-Ne puteþi explica?

:24:02
-E la fel ca în Vietnam.
-Nu, nu pot fi comparate.

:24:07
Vietnamul este un
rãzboi pentru negrotei.

:24:11
Scuzaþi limbajul,
bãutura e de vinã.

:24:14
iar acesta e un
rãzboi pentru domni.

:24:23
Corinne Landreaux,
el e Billy Covington.

:24:25
Ea face tot felul de acte
caritabile pentru fraþii noºtri asiatici.

:24:30
Glumesc pentru cã îmi pasã.
:24:33
ªtii care e problema cu
rãzboiul din Vietnam, Billy?

:24:39
Este prea mediatizat.
:24:40
Ar fi de preferat un rãzboi
secret, fãrã reporteri ºi fãrã TV.

:24:46
Scoþi rãzboiul din obiectiv.
Ca într-un meci de fotbal.

:24:49
ªi ºtii ceva?
:24:53
Nu putem pierde.
:24:55
- Pot sã te întreb ceva?
- Desigur.

:24:57
ªtiu cine a fãcut asta.
Puºtiul ãla afurisit!

:24:59
Te excitã sã-þi aduci
prietena într-un bordel?


prev.
next.