Air America
prev.
play.
mark.
next.

:31:01
Am 43 de ani ºi n-am fost
niciodatã în stare sã mã descurc singur.

:31:18
-Nu aterizeazã, Rob!
-Trebuie. Nu au combustibil...

:31:24
Porneºte-le!
Sã mergem dupã ei.

:31:42
Suntem N.O.M., omule!
:31:45
-Ce?
-Niºte Oameni Morþi!

:32:13
Frumos zbor Covington.
Aºa parcai ºi în L.A.?

:32:21
Se pare cã vom reuºi.
:32:23
Dar ce vom face
dupã ce vom ateriza?

:32:25
La asta mã gândesc acum.
:32:38
Haide!

prev.
next.