Air America
prev.
play.
mark.
next.

:32:13
Frumos zbor Covington.
Aºa parcai ºi în L.A.?

:32:21
Se pare cã vom reuºi.
:32:23
Dar ce vom face
dupã ce vom ateriza?

:32:25
La asta mã gândesc acum.
:32:38
Haide!
:33:02
-E prea repede, Covington.
-Þine-te bine!

:33:04
Sã mã þin bine?!
:33:08
-La naiba! Ce faci?
-Taci din gurã!

:33:12
-Ai înnebunit?
-Apleacã-te!

:33:33
Eu nu m-aº fi gândit
niciodatã la aºa ceva.

:33:35
Abia acum mi-a
venit ideea.

:33:37
Îþi fac cinste cu o bere.
:33:46
Proastã sãptãmânã.
:33:49
Gene, rãspunde.
:33:58
Scuzã-mã un pic.

prev.
next.