Air America
prev.
play.
mark.
next.

:35:19
-Unde s-a dus, Rob?
-Nu ºtiu!

:35:22
Domnule senator,
mã tem cã l-am pierdut.

:35:26
Poate cã n-a fost
chiar o pierdere totalã.

:35:29
-Poate i-am gãsit pe vinovaþi.
-Poftim?

:35:34
Chiar dacã port pantaloni scurþi
în junglã ºi vorbesc mai ciudat,

:35:39
recunosc o înscenare
atunci când vãd una.

:35:41
-ªi, dacã ochii nu mã înºalã...
-Ba vã înºalã.

:35:44
-Ascultã, amice! ªtiu cã ai fost decorat...
-Sã mã pupi în cur, dle senator!

:35:53
Am încercat sã-þi
uºurez situaþia,

:35:55
dar oamenii ca tine
sunt veºnic nemulþumiþi.

:35:57
Îþi spun eu ce faci.
Te întorci la Washington,

:36:00
iei taxiul de la
aeroport la Casa Albã

:36:03
ºi poþi sã te plângi de
ceea ce crezi cã ai vãzut aici.

:36:07
Apoi vei urmãri lenta ºi
dureroasa moarte a carierei tale.

:36:12
Nu poþi sã te atingi de
mine fãrã sã-þi tai singur craca.

:36:15
ªi ºtii de ce?
:36:18
Pentru cã preºedintele
þine la soarta mea.

:36:22
Chiar cã eºti de
mâna a doua, Rob.

:36:28
Acum mergem acasã!

prev.
next.