Air America
prev.
play.
mark.
next.

:32:59
-Gene...
-Bunã dimineaþa, Rob.

:33:02
Îl iei pe senatorul Davenport
de la aeroportul din Vientiane

:33:06
ºi îl duci în tabãra de
refugiaþi de la Bien Luc.

:33:08
Bineînþeles,
nu sufli un cuvânt

:33:11
despre afacerea în care
e implicatã baza aerianã,

:33:13
iar dacã vrea sã vadã ceva
acþiune aruncã-i ºi tu praf în ochi.

:33:17
Nici nu aveam ce altceva
sã-i aruncãm în ochi.

:33:19
ªi e un praf fascinant,
Rob. Ne vedem mai târziu.

:33:22
Gene!
:33:25
Nu te juca cu senatorul.
:33:27
Nu înþeleg ce vreþi
sã spuneþi, dle maior.

:33:29
-Fii cât mai discret.
-Adicã îl tratãm ca pe o ciupercã.

:33:33
Îl þinem în întuneric
ºi îi servim numai mizerii.

:33:43
Gene, ce face omul
acela cu avionul tãu?

:33:45
Îl purificã.
E un ritual budist.


prev.
next.