Air America
prev.
play.
mark.
next.

:33:02
Îl iei pe senatorul Davenport
de la aeroportul din Vientiane

:33:06
ºi îl duci în tabãra de
refugiaþi de la Bien Luc.

:33:08
Bineînþeles,
nu sufli un cuvânt

:33:11
despre afacerea în care
e implicatã baza aerianã,

:33:13
iar dacã vrea sã vadã ceva
acþiune aruncã-i ºi tu praf în ochi.

:33:17
Nici nu aveam ce altceva
sã-i aruncãm în ochi.

:33:19
ªi e un praf fascinant,
Rob. Ne vedem mai târziu.

:33:22
Gene!
:33:25
Nu te juca cu senatorul.
:33:27
Nu înþeleg ce vreþi
sã spuneþi, dle maior.

:33:29
-Fii cât mai discret.
-Adicã îl tratãm ca pe o ciupercã.

:33:33
Îl þinem în întuneric
ºi îi servim numai mizerii.

:33:43
Gene, ce face omul
acela cu avionul tãu?

:33:45
Îl purificã.
E un ritual budist.

:34:05
-Gene!
-Dle senator...

:34:08
-Baza aerianã secretã e pe aici?
-La ce bazã vã referiþi?

:34:16
De ce am senzaþia cã
sunt lãsat în ceaþã?

:34:19
De unde sã ºtiu eu?
Sunt doar hamalul care carã bagaje.

:34:22
Vã rog, dle general.
Uitaþi acel incident,

:34:24
Mi-am cerut scuze.
Eu ar trebui sã vã car bagajele.

:34:28
atât de mult apreciazã
SUA ajutorul dvs.

:34:34
Am auzit cã America
vrea sã înceteze rãzboiul.

:34:37
ºi sã pãrãseascã Asia
de S-E fãrã "bagaje".

:34:41
Dle general, dacã
situaþia se agraveazã

:34:44
ºi va fi nevoie sã ne
retragem, vã vom lua cu noi în State

:34:48
-Avem grijã de prietenii noºtri.
-Pe naiba!

:34:52
Poftim? Mareºalului Ky i-am fãcut
o ofertã destul de bunã, în Vietnam.

:34:56
-Mareºalul Ky? -Da domnule,
:34:58
Îl cunosc, e un nimeni. Voia
sã aibã un magazin de bãuturi alcoolice,


prev.
next.