Air America
prev.
play.
mark.
next.

:34:05
-Gene!
-Dle senator...

:34:08
-Baza aerianã secretã e pe aici?
-La ce bazã vã referiþi?

:34:16
De ce am senzaþia cã
sunt lãsat în ceaþã?

:34:19
De unde sã ºtiu eu?
Sunt doar hamalul care carã bagaje.

:34:22
Vã rog, dle general.
Uitaþi acel incident,

:34:24
Mi-am cerut scuze.
Eu ar trebui sã vã car bagajele.

:34:28
atât de mult apreciazã
SUA ajutorul dvs.

:34:34
Am auzit cã America
vrea sã înceteze rãzboiul.

:34:37
ºi sã pãrãseascã Asia
de S-E fãrã "bagaje".

:34:41
Dle general, dacã
situaþia se agraveazã

:34:44
ºi va fi nevoie sã ne
retragem, vã vom lua cu noi în State

:34:48
-Avem grijã de prietenii noºtri.
-Pe naiba!

:34:52
Poftim? Mareºalului Ky i-am fãcut
o ofertã destul de bunã, în Vietnam.

:34:56
-Mareºalul Ky? -Da domnule,
:34:58
Îl cunosc, e un nimeni. Voia
sã aibã un magazin de bãuturi alcoolice,

:35:02
în America, dupã ce se termina rãzboiul.
:35:04
Eu nu cobor de la comandant
suprem la proprietar de magazinaº.

:35:09
De ce nu îi spuneþi dlui
senator ce anume doriþi, dle general?

:35:15
-Îndrãzniþi, nu fiþi timid.
-Holiday Inn, California de Sud.

:35:21
Drept de proprietate
ºi de administrare.

:35:25
S-ar putea sã fie dificil.
:35:28
-Þi se pare amuzant?
-Cu siguranþã.

:35:32
Dacã nu poþi sã râzi
când eºti în rãzboi

:35:36
atunci de ce ne mai batem?
:35:38
Ai dreptate!

prev.
next.