Air America
prev.
play.
mark.
next.

:35:02
în America, dupã ce se termina rãzboiul.
:35:04
Eu nu cobor de la comandant
suprem la proprietar de magazinaº.

:35:09
De ce nu îi spuneþi dlui
senator ce anume doriþi, dle general?

:35:15
-Îndrãzniþi, nu fiþi timid.
-Holiday Inn, California de Sud.

:35:21
Drept de proprietate
ºi de administrare.

:35:25
S-ar putea sã fie dificil.
:35:28
-Þi se pare amuzant?
-Cu siguranþã.

:35:32
Dacã nu poþi sã râzi
când eºti în rãzboi

:35:36
atunci de ce ne mai batem?
:35:38
Ai dreptate!
:36:10
Îmi spuneþi ºi mie ce cautã
generalul acela în tabãra mea?

:36:13
Corinne, l-ai cunoscut pe
dl senator Davenport?

:36:16
Bine aþi venit, dle senator.
Corinne Landreaux, de la U.S.Aid.

:36:21
Pot sã vã arãt tabãra?
:36:24
ªeful tãu a ales un loc ideal
în care sã te plaseze,

:36:27
chiar în inima þãrii opiului.
:36:28
Prima mea alegere a fost Kansas,
dar se pare cã nu a fost posibil.

:36:32
Aici sunt numai munþi
ºi câmpii de maci.

:36:34
ªi cât crezi cã stai?
Douã, trei sãptãmâni?

:36:37
Cel mult, Aapoi strângem
corturile ºi plecãm.

:36:40
Nobilã misiune, drã Landreaux.
Cu adevãrat nobilã.

:36:43
Mulþumesc, dle senator.
:36:44
Dle senator, ne întâlnim la avion.
Succes, Corinne.

:36:47
Mulþumesc Gene.
:36:51
Priveºte acolo!
:36:54
Generalul Soong a venit pânã aici
ca sã îi înroleze forþat

:36:56
pe aceºti bãrbaþi
ºi copii în armata sa.

:36:58
"Înrolare forþatã"
nu sunã prea bine.


prev.
next.