Air America
prev.
play.
mark.
next.

:36:10
Îmi spuneþi ºi mie ce cautã
generalul acela în tabãra mea?

:36:13
Corinne, l-ai cunoscut pe
dl senator Davenport?

:36:16
Bine aþi venit, dle senator.
Corinne Landreaux, de la U.S.Aid.

:36:21
Pot sã vã arãt tabãra?
:36:24
ªeful tãu a ales un loc ideal
în care sã te plaseze,

:36:27
chiar în inima þãrii opiului.
:36:28
Prima mea alegere a fost Kansas,
dar se pare cã nu a fost posibil.

:36:32
Aici sunt numai munþi
ºi câmpii de maci.

:36:34
ªi cât crezi cã stai?
Douã, trei sãptãmâni?

:36:37
Cel mult, Aapoi strângem
corturile ºi plecãm.

:36:40
Nobilã misiune, drã Landreaux.
Cu adevãrat nobilã.

:36:43
Mulþumesc, dle senator.
:36:44
Dle senator, ne întâlnim la avion.
Succes, Corinne.

:36:47
Mulþumesc Gene.
:36:51
Priveºte acolo!
:36:54
Generalul Soong a venit pânã aici
ca sã îi înroleze forþat

:36:56
pe aceºti bãrbaþi
ºi copii în armata sa.

:36:58
"Înrolare forþatã"
nu sunã prea bine.

:37:00
-ªi cum aþi descrie metoda sa?
-Aº zice cã uzeazã de farmecul sãu.

:37:04
Farmec?
:37:05
Nu trebuie sã uitaþi, drã Landreaux,
cã aceºti oameni au alte valori.

:37:09
Partea cea mai frumoasã e cã
luptãm cu toþii pentru aceeaºi cauzã.

:37:13
Aceeaºi cauzã? Cauza generaului
Soong este generaul Soong.

:37:17
Nu înþelegeþi, dle senator?
CIA îi furnizeazã droguri,

:37:20
iar el îi ajutã cu trupe ºi
mai scoate ºi bani din asta.

:37:23
ªtii ceva? Cred cã ai depus
mult efort, cu tot soarele ãsta,

:37:28
ºi pentru o cauzã nobilã.
:37:29
Dumnezeu sã te binecuvânteze,
dar ai început sã delirezi.

:37:34
Cred cã ai nevoie
de aer condiþionat.

:37:40
La revedere, dle senator.
Vã mulþumesc cã aþi venit.

:37:45
Îmi faceþi o mare onoare, Excelenþã.
:37:49
-Mulþumesc Nino
-Eu vã mulþumesc.

:37:55
Domnilor, sunt îngrijorat.
Nu suntem copii în congres.

:37:59
-ªtim cã generalul Song ...
-Soong


prev.
next.