Air America
prev.
play.
mark.
next.

:39:01
ºi profitã de încredrea noastrã
:39:04
-Se ºtie cine sunt?
-Vom alfa.

:39:07
Vã promit, dle.
Îi vom gãsi pe vinovaþi.

:39:59
-Dle general, ce se transportã?
-Nu e treaba ta!

:40:07
Covington, marfa
a fost încãrcatã.

:40:10
Uite-l pe copilotul tãu.
:40:13
Bucuraþi-vã de animale, prieteni.
:40:19
Ce e?
:40:21
Am o presimþire nefastã,
în diminaþa asta.

:40:23
Nu-þi face griji.
Nu vom da peste nici un B.B.

:40:27
Eu voi fi amuleta ta norocoasã.
:40:47
Orezul e primul,
apoi "cei trei purceluºi",

:40:51
iar ultima încãrcãturã
nu are nici o destinaþie.

:40:53
Omul generalului Soong
a supravegheat încãrcarea.

:40:56
Ce crezi cã ar putea fi?

prev.
next.