Air America
prev.
play.
mark.
next.

:43:02
-Recepþionat.
-Minunat.

:43:06
Urât e razboiul ãsta.
:43:09
3-4-0... Ne apropiem de destinaþie.
:43:12
Fii pregãtit.
:43:21
Ne apropiem. Trei... Doi... Unu...
:43:26
Acum!
:43:46
La naiba!
:43:49
Isuse!
:43:52
Încetaþi!
:43:57
Dumnezeule!
:43:59
-De ce trag în noi?
-Aici toatã lumea trage în noi.

:44:06
N-am de gând sã mor
paraºutând porci. Nici vorbã!

:44:10
Un B.B. auriu. ªtiam eu.
Era doar o problemã de timp.

:44:16
ªtiam cã ai sã vii dupã mine,
afurisitule. Þi-am spus!

:44:20
Am vãzut în oglindã,
azi-dimineaþã, când m-am tãiat.

:44:23
Strãlucitor ca soarele.
Vine drept spre mine.

:44:31
Ne-a lovit motorul din dreapta!
Ia extinctorul!

:44:34
S-a dus un motor.
Desigur...

:44:41
Trezeºte-te omule!
Verificã presiunea uleiului.

:44:45
E ridicatã.
:44:46
-Presiunea uleiului?
-Scade.

:44:49
-Verificã motorul din stânga.
-E în regulã.

:44:54
La 9,30, la Nino, e bine?
A spus cã mai devreme nu se poate.

:44:57
Gene, suntem loviþi!
E grav! Pierdem ulei! Ne prãbuºim!


prev.
next.