Air America
prev.
play.
mark.
next.

:44:06
N-am de gând sã mor
paraºutând porci. Nici vorbã!

:44:10
Un B.B. auriu. ªtiam eu.
Era doar o problemã de timp.

:44:16
ªtiam cã ai sã vii dupã mine,
afurisitule. Þi-am spus!

:44:20
Am vãzut în oglindã,
azi-dimineaþã, când m-am tãiat.

:44:23
Strãlucitor ca soarele.
Vine drept spre mine.

:44:31
Ne-a lovit motorul din dreapta!
Ia extinctorul!

:44:34
S-a dus un motor.
Desigur...

:44:41
Trezeºte-te omule!
Verificã presiunea uleiului.

:44:45
E ridicatã.
:44:46
-Presiunea uleiului?
-Scade.

:44:49
-Verificã motorul din stânga.
-E în regulã.

:44:54
La 9,30, la Nino, e bine?
A spus cã mai devreme nu se poate.

:44:57
Gene, suntem loviþi!
E grav! Pierdem ulei! Ne prãbuºim!

:45:00
-Eºti încã în bãtaia tunurilor?
-Da.

:45:03
Schimbã altitudinea ºi
direcþia la fiecare 10 secunde.

:45:06
Jack, vreau o localizare.
:45:09
Jack, ai un minut?
Ajutã-l cu zona.

:45:15
La trei km de Tango 7.
:45:17
E o pistã de aterizare,
de cealaltã parte a lui Tango 7.

:45:20
-Ajungi la ea?
-Mã îndoiesc.

:45:24
-Haide, poþi sã faci asta!
-O sã reuºesc.

:45:29
10 grade la dreapta.
:45:30
Bine-ai venit înapoi!
Pe unde ai fost?

:45:33
Am fost plecat?
:45:39
Wild Dog cãtre bazã.
:45:41
Avem piloþi în pericol,
lângã Tango 7. Plec cãtre ei.

:45:46
Pãstreazã ruta.
Vom trimite un avion în recunoaºtere.

:45:49
Baza cãtre Wild Dog.
Ai recepþionat?

:45:52
Wild Dog cãtre bazã.
Duceþi-vã dracului!

:45:59
Unde suntem?

prev.
next.