Joe Versus the Volcano
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:06:02
Biliyor musun...
:06:04
...bunu kendin anlayacaksýn.
:06:32
Mayday! Tweedle Dee'den sesleniyoruz.
:06:34
Enlem: 10 derece, 8 dakika güney.
:06:36
Boylam: yaklaþýk 150 derece,
18 dakika doðu.

:06:39
-Þiddetli fýrtýnaya yakalandýk.
-Ne yapmalýyým?

:06:43
Güverteye çýkma.
Motorlar, Dagmar'ý kontrol et.

:06:47
Mayday!
:06:50
Dagmar, herþey yolunda mý?
:06:52
Ýyi durumda ama baþýnda bekleyeceðim.
:06:56
Patricia ile ilgilen.
:07:02
150 derece, 18 dakika doðu.
Þiddetli fýrtýna!

:07:06
Kimse bu mesajý duyamaz.
:07:08
-Dagmar ne alemde?
-Ýyi durumda.

:07:11
Ana direk güvenli görünmüyor!
:07:13
Kontrolden çýkacak gibi duruyor!
:07:19
Ne yapýyorsun!
:07:21
Bu benim teknem!

Önceki.
sonraki.