Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:03:07
Balýða gidiyorum.
:03:33
Yalnýz sis borusu üfleniyor.
:04:28
Oh, aman.
:04:32
Lucy, ben Pete Martell.
:04:35
Lucy, Harry'yi borunun baþýna geçir.
:04:38
Þerif, deðirmenden Pete Martell.
:04:41
Kýrmýzý sandalyenin yanýndaki
masadaki telefona baðlýyorum.

:04:45
Duvara doðru olan kýrmýzý sandalye.
:04:47
Üstünde lamba olan küçük masa,
köþeden taþýdýðýmýz lamba.

:04:53
Siyah telefon, kahverengi deðil.

Önceki.
sonraki.