Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:04:28
Oh, aman.
:04:32
Lucy, ben Pete Martell.
:04:35
Lucy, Harry'yi borunun baþýna geçir.
:04:38
Þerif, deðirmenden Pete Martell.
:04:41
Kýrmýzý sandalyenin yanýndaki
masadaki telefona baðlýyorum.

:04:45
Duvara doðru olan kýrmýzý sandalye.
:04:47
Üstünde lamba olan küçük masa,
köþeden taþýdýðýmýz lamba.

:04:53
Siyah telefon, kahverengi deðil.
:05:00
- Günaydýn, Pete. Harry.
- Ölmüþ.

:05:05
Plastikle sarýlmýþ.
:05:07
Bir saniye bekle, Pete.
:05:11
Nerede?
:05:13
Orada bekle. Yoldayým.
:05:22
Dr. Hayward'ý bul.
Ona benimle Packard Deðirmeni'nde buluþmasýný söyle.

:05:26
Andy'yi yataktan kaldýr.
Hemen buraya gelmesini söyle.

:05:30
- Ne var?
- Orada bir ceset var.

:05:33
Lucy, benden haber alana kadar
kimseye bundan bahsetme.

:05:58
Orada.

Önceki.
sonraki.