Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:05:00
- Günaydýn, Pete. Harry.
- Ölmüþ.

:05:05
Plastikle sarýlmýþ.
:05:07
Bir saniye bekle, Pete.
:05:11
Nerede?
:05:13
Orada bekle. Yoldayým.
:05:22
Dr. Hayward'ý bul.
Ona benimle Packard Deðirmeni'nde buluþmasýný söyle.

:05:26
Andy'yi yataktan kaldýr.
Hemen buraya gelmesini söyle.

:05:30
- Ne var?
- Orada bir ceset var.

:05:33
Lucy, benden haber alana kadar
kimseye bundan bahsetme.

:05:58
Orada.
:06:10
- Önce mahkeme kararýný mý istersin?
- Hayýr, sudaymýþ.

:06:15
Bir kaç resim çeksek iyi olur.
:06:21
- Kim bu?
- Andy, resimler.

:06:23
- Üzgünüm.
- Onu sonra çevireceðiz.

:06:48
Geçen sene Bay Blodgett'in ahýrýndakinin
aynýsýný yapýyorsun.

:06:51
- Kamerayý bana ver.
- Üzgünüm.

:06:54
Her seferinde bu mu olacak?
:06:56
Üzgünüm.
Çok üzügünüm.


Önceki.
sonraki.