Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:06:10
- Önce mahkeme kararýný mý istersin?
- Hayýr, sudaymýþ.

:06:15
Bir kaç resim çeksek iyi olur.
:06:21
- Kim bu?
- Andy, resimler.

:06:23
- Üzgünüm.
- Onu sonra çevireceðiz.

:06:48
Geçen sene Bay Blodgett'in ahýrýndakinin
aynýsýný yapýyorsun.

:06:51
- Kamerayý bana ver.
- Üzgünüm.

:06:54
Her seferinde bu mu olacak?
:06:56
Üzgünüm.
Çok üzügünüm.

:07:00
Neden yargýcýn minibüsüne gitmiyorsun?
:07:04
Tamam. Üzgünüm.
:07:10
Harry, onu çevirelim.
:07:34
Yüce Tanrým, Laura!
:07:38
Laura Palmer.
:07:47
Laura, tatlým, bir daha söylemeyeceðim.
:07:54
Evet, öyle.

Önceki.
sonraki.