Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:07:00
Neden yargýcýn minibüsüne gitmiyorsun?
:07:04
Tamam. Üzgünüm.
:07:10
Harry, onu çevirelim.
:07:34
Yüce Tanrým, Laura!
:07:38
Laura Palmer.
:07:47
Laura, tatlým, bir daha söylemeyeceðim.
:07:54
Evet, öyle.
:08:10
Tanrý aþkýna.
:08:17
Laura, þimdi diyorsam þimdidir.
:08:31
Laura, tatlým, aþaðýda mýsýn?

Önceki.
sonraki.