Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:19:00
Öldürüldüðünde bu çok anlamlý geliyor.
1:19:05
Bilmiyorum.
Bunu açýklayamýyorum.

1:19:07
Geçen gece ona pek inanmamýþtým.
1:19:10
Yani söylediklerinin yarýsý anlamsýzdý.
1:19:13
Onu sakinleþtiremedim.
Onu motorda zorlukla tutuyordum.

1:19:17
Sparkwood'daki ýþýða geldiðimizde...
1:19:21
...kollarýný... boynuma doladý...
1:19:28
...ve beni sevdiðini haykýrdý.
1:19:35
Gözlerine baktým. Temizdiler.
1:19:37
Yine Laura gibiydi.
1:19:40
Çok üzgündü.
Sesi çok ümitsizdi.

1:19:46
Sonra koþup kaçtý.
Ben de izin verdim ve o öldü.

1:19:50
Sorun yok.
1:19:54
Bu senin hatan deðil, James.
1:19:58
Sorun yok.
1:20:01
James. Sorun yok, James.
1:20:18
Oh, Tanrým.
1:20:21
Üzgünüm.
1:20:25
Oh, Tanrým.
1:20:30
Fikrimi deðiþtirdim. Üzgün deðilim.
1:20:49
James.
1:20:55
James.

Önceki.
sonraki.