Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:27:37
Selam, Þerif.
1:27:41
Hey, Jo.
1:27:43
Anladýðým kadarýyla Þerif'i görmek istedin.
1:27:47
Evet, istedim.
1:27:51
Tam burada.
1:28:04
O yine burada.
1:28:06
Beraber gidip bunu konuþalým.
1:28:10
Pekala.
1:28:22
Pekala.
1:28:30
Tam 24 saat önce olmuþ olmalý.
1:28:38
Korkuyorum.

Önceki.
sonraki.