Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:26:00
Saðol, Lucy. Þimdi iþe geri dönebilirsin
ve bizi dinleme.

1:26:05
Þerif, bu bana anýmsattý.
1:26:08
Bana iyi ve ucuz bir otel
tavsiye edebilir misiniz?

1:26:12
Lüks olmasý gerekmiyor.
1:26:14
Great Northern'ý önerebilirim.
1:26:17
Biliyorsunuz, bir süre buralarda olacaðým.
1:26:20
Bu moteller iyi fiyat vaat ederler...
1:26:23
...ama iþ kalmaya gelince herþey deðiþir.
1:26:25
Tüm ihtiyacým bir yatak,
bir banyo, bir telefon...

1:26:29
...ve olur da erken dönersem izlemek için
bir televizyon.

1:26:34
Great Northern'dan iyi bir fiyat alabiliriz.
1:26:37
Tutuldu.
1:26:39
Yarýn erken geldi.
1:26:46
Diane, gece 12:28.
1:26:49
Great Northern Hotel'de kalacaðým.
1:26:52
Þerif benim için fiyat alacak.
1:26:58
En az beklediðin anda.
1:27:37
Selam, Þerif.
1:27:41
Hey, Jo.
1:27:43
Anladýðým kadarýyla Þerif'i görmek istedin.
1:27:47
Evet, istedim.
1:27:51
Tam burada.

Önceki.
sonraki.