Beauty and the Beast
prev.
play.
mark.
next.

:53:00
N- am mai vãzut atâtea cãrþi vreodatã,
în toatã viaþa mea!

:53:03
- Îþi place?
- E minunat!

:53:06
- Atunci sunt ale tale.
- Oh, mulþumesc mult.

:53:10
- Ia priveºte!
- ªtiam cã o sã meargã.

:53:13
Ce?
Ce a mers?

:53:16
- E foarte încurajator.
- Nu-i aºa cã e minunat?

:53:19
- N-am vãzut nimic.
- Haide, Chip.

:53:22
Sunt multe de fãcut
în bucãtãrie.

:53:24
Despre ce vorbesc?
Ce se întâmplã? Haide, mamã, zi-mi ºi mie!

:54:14
E ceva foarte dulce,
ºi aproape drãguþ,

:54:18
Dar a fost rãu,
ºi nerafinat

:54:22
Iar acum e drãguþ,
ºi atât de nesigur

:54:26
Mã întreb cum de n-am vãzut
asta pânã acum.

:54:43
Trebuia sã vãd,
credeam cã am vãzut,

:54:47
Si când ne-am atins,
credeam cã mã va lovi cu laba

:54:50
Nu, nu se poate,
o sã-l ignor.

:54:54
Dar pânã la urmã nimeni nu s-a mai
uitat la mine în felul ãsta...


prev.
next.