Freejack
vorige.
weergeven.
als.
volgende.

1:20:11
Hoe ontroerend.
1:20:14
Een verliefde vrouw.
1:20:16
Er bestaat geen kans dat
je haar neerschiet.

1:20:19
Het is afgelopen met
jou wanneer Mac er is.

1:20:22
Mr. McCandless zit in het kantoor
hiernaast. Wilt u hem spreken ?

1:20:51
Een virus, niveau drie.
Hé is nu al bijna drie dagen dood.

1:20:56
Mac had niet veel tijd
om dit te organiseren

1:20:59
Zijn fout was om aan mij te vragen
dit uit te voeren.

1:21:02
McCandless heeft jou genomen.
Hij heeft je lichaam vrij dringend nodig.

1:21:07
Hij heeft nog een uur in het Schakelbord
voor zijn geest verloren is.

1:21:12
Hoe denk je mij aan hem te leveren ?
1:21:17
Het is mijn bedoeling niet
om jou aan hem te leveren.

1:21:20
Niemand wordt uitgeleverd
aan McCandless.

1:21:24
Het is tijd voor verandering.
1:21:27
Ik neem het bedrijf over.
1:21:30
Ik heb niets tegen jou.
1:21:32
Ik heb de raketaanval georganiseerd.
1:21:35
Ik heb wapens naar de waterkant gestuurd...
1:21:38
om te voorkomen dat Mac zijn
nieuwe lichaam zou krijgen.

1:21:41
Niets persoonlijk.
1:21:43
Weldra zal de geest van McCandless
elektronische rommel zijn.

1:21:47
En ben ik president van het bedrijf,
en jullie twee...

1:21:53
Jullie kunnen doen wat je maar wil.

vorige.
volgende.