Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:09:06
On bes.
.

:09:13
KÝLÝT
:09:16
On,
:09:21
Beþ,,,
:09:24
. . .dört. . .
:09:26
,,,üç, iki,,,
:09:30
,,,bir,
:09:37
Onu aldýk. Gidelim.
:09:39
Kaský çýkarýp tulumu açýn!
:09:50
Hazýr!
:09:55
Ne oluyor?
:09:57
Gidiyoruz,
:09:58
Neler oluyor?
:10:00
7 milyon dolarlýk mal var.
:10:03
Güvende olana kadar durmayacaðýz.
:10:08
Hazýr!
:10:13
Oksijen!
:10:24
Bu nabýzla dans edilmez,
ama bulduk.

:10:30
Yaþayacak. Ýyi iþti.
Uyuþturun ve sarýn.

:10:55
200 metrede canlý var.
:10:56
Bu alan güvenli olmalýydý,

Önceki.
sonraki.