Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:10:00
7 milyon dolarlýk mal var.
:10:03
Güvende olana kadar durmayacaðýz.
:10:08
Hazýr!
:10:13
Oksijen!
:10:24
Bu nabýzla dans edilmez,
ama bulduk.

:10:30
Yaþayacak. Ýyi iþti.
Uyuþturun ve sarýn.

:10:55
200 metrede canlý var.
:10:56
Bu alan güvenli olmalýydý,
:11:04
Kazanamadým herhalde.
:11:07
Hala beyin fonksiyonu var.
Beyin kesiciyi getirin.

:11:11
Onu böyle teslim edersek
baþýmýz büyük belaya girer.

:11:15
Ön lopa 40 megavat.
:11:17
OBu onu yakar.
OAma sessizlestirir.
.

:11:21
Bu nasýl bir hastane?
:11:28
Ne oluyor?
:11:34
Bu nasýl hastane?
:11:50
Silahlar saða, yukarý,
öldürün onlarý,


Önceki.
sonraki.