Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:32:02
Ýste. Bir tane özel mavi tabak.
.

:32:06
Bu pislik için mi
20 dak. bekledim?

:32:08
Geri alabilirim!
:32:10
OBrad! Ne haber?
OBugünkü spesiyal ne?

:32:13
Karþýnda duruyor.
:32:27
OOnunla konuþayým.
OBen halledeyim.

:32:30
Onunla konuþmalýyým.
:32:32
Bu þeyler seni duyup görür.
:32:35
Sesin bu hatlarda olursa,
isin biter.
.

:32:37
Bana güven.
:32:39
Git!
:32:52
Hayalgücü Bilgiden
Daha Önemlidir.

:33:10
Öyle bana bakarsan. . .
:33:12
. . .seni geberttiðimi görürsün.
:33:28
Masada silahýn isi ne?
.

:33:31
OKaldýr onu.
OO baslattý.
.

:33:34
Bana bak gerzek!
Arkadaþýmla mý uðraþýyorsun?

:33:37
Kendi isine bak.
.
Daha uzun yaþarsýn.

:33:41
Limuzin geliyor.
:33:43
5 dakika sonra bodrum kattan
çatý kata çýkacaðým.

:33:47
Julie geliyor mu?
:33:49
Julie'yle arabadan konuþtum.
:33:51
Hem sen sesini cýkarma.
.

:33:53
Haberin yayýlmýþ.
:33:57
Bu kusmuðu ne yiyorum?
5 dakika sonra havyar yiyeceðim.


Önceki.
sonraki.