Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:33:10
Öyle bana bakarsan. . .
:33:12
. . .seni geberttiðimi görürsün.
:33:28
Masada silahýn isi ne?
.

:33:31
OKaldýr onu.
OO baslattý.
.

:33:34
Bana bak gerzek!
Arkadaþýmla mý uðraþýyorsun?

:33:37
Kendi isine bak.
.
Daha uzun yaþarsýn.

:33:41
Limuzin geliyor.
:33:43
5 dakika sonra bodrum kattan
çatý kata çýkacaðým.

:33:47
Julie geliyor mu?
:33:49
Julie'yle arabadan konuþtum.
:33:51
Hem sen sesini cýkarma.
.

:33:53
Haberin yayýlmýþ.
:33:57
Bu kusmuðu ne yiyorum?
5 dakika sonra havyar yiyeceðim.

:34:04
Sen?
:34:05
Ne?
:34:09
Senin havyar yiyeceðini
söyledin, bizim deðil.

:34:13
Tanrý aþkýna! Paranoyaklar
gibi davranýyorsun.

:34:21
Onlarý aradýn piç kurusu!
:34:24
Beni ele verdin!
:34:25
OBen aradým!
OBýrak beni!

:34:34
O benim kemiðim!
:34:36
ONe yaptýn?
OBýrak beni!


Önceki.
sonraki.