Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:34:04
Sen?
:34:05
Ne?
:34:09
Senin havyar yiyeceðini
söyledin, bizim deðil.

:34:13
Tanrý aþkýna! Paranoyaklar
gibi davranýyorsun.

:34:21
Onlarý aradýn piç kurusu!
:34:24
Beni ele verdin!
:34:25
OBen aradým!
OBýrak beni!

:34:34
O benim kemiðim!
:34:36
ONe yaptýn?
OBýrak beni!

:35:03
Gidelim!
:35:10
Acele edin!
:35:17
Kapýyý tutun!
:35:41
Bir bu eksikti!
:35:53
Haydi çalýþ, piç kurusu.

Önceki.
sonraki.