Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:35:03
Gidelim!
:35:10
Acele edin!
:35:17
Kapýyý tutun!
:35:41
Bir bu eksikti!
:35:53
Haydi çalýþ, piç kurusu.
:36:21
Dikkat!
:36:27
OÇekilin yolumdan!
ODefol buradan!

:36:52
Kaçak yüksek hýzla
kontrol noktasýna geliyor.


Önceki.
sonraki.