Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:36:21
Dikkat!
:36:27
OÇekilin yolumdan!
ODefol buradan!

:36:52
Kaçak yüksek hýzla
kontrol noktasýna geliyor.

:37:02
OVictor?
ONe var?

:37:04
Bir kontrol noktasýný geçti.
Sektör 9'a ilerliyor.

:37:07
Nereye gittiðini biliyorum.
:37:24
Cabuk dön. Geciktik.
.

:37:27
O20 dakika sonra dönerim.
OTamam.

:37:36
Kapý.

Önceki.
sonraki.