Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:37:02
OVictor?
ONe var?

:37:04
Bir kontrol noktasýný geçti.
Sektör 9'a ilerliyor.

:37:07
Nereye gittiðini biliyorum.
:37:24
Cabuk dön. Geciktik.
.

:37:27
O20 dakika sonra dönerim.
OTamam.

:37:36
Kapý.
:38:07
Merhaba hayatým.
:38:18
Benim, Alex.
:38:22
Dur bir saniye!
:38:24
Ne oldu?
Beni hatýrlamýyor musun?

:38:26
Sen bir yalancýsýn! Býrak beni!
:38:28
Sence kimim ben?
:38:30
Alex Furlong deðilsin!
:38:32
Onun vücudunu calan alcaksýn!
. .

:38:36
Kahretsin! Dur ve beni dinle!
:38:41
Ben Alex'im! Kanýtlayabilirim!
:38:43
Bana bak!
:38:46
Bunu bana yarýþtan önce verdin.
:38:50
Hatýrlamýyor musun?
:38:53
Dündü.
:38:56
Bize ne oldu?
:38:59
Yürü, yürü! Acele edin!

Önceki.
sonraki.