Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:38:07
Merhaba hayatým.
:38:18
Benim, Alex.
:38:22
Dur bir saniye!
:38:24
Ne oldu?
Beni hatýrlamýyor musun?

:38:26
Sen bir yalancýsýn! Býrak beni!
:38:28
Sence kimim ben?
:38:30
Alex Furlong deðilsin!
:38:32
Onun vücudunu calan alcaksýn!
. .

:38:36
Kahretsin! Dur ve beni dinle!
:38:41
Ben Alex'im! Kanýtlayabilirim!
:38:43
Bana bak!
:38:46
Bunu bana yarýþtan önce verdin.
:38:50
Hatýrlamýyor musun?
:38:53
Dündü.
:38:56
Bize ne oldu?
:38:59
Yürü, yürü! Acele edin!
:39:06
OOnlar çarpýþýrken kaçtým.
OSonra beni mi buldun?

:39:10
Brad bana adresini verdi.
:39:16
Ýçeri nasýl girdin?
:39:18
Açýk kapýdan.
:39:29
Panel.
:39:32
Güvenlik.
:39:33
AKTÝF
:39:34
Merkezi Kilit yetkili
personel bildiriyor,

:39:37
Yetkisiz giriþ yok,
:39:40
Yalan söylüyorsun.
Baþka açýklamasý yok.

:39:43
Sesin giriþ yetkisi
vermis olamaz.
.

:39:47
Yabancý.
:39:48
YABANCI
ALARMI

:39:50
Bunu neden yaptýn?
:39:52
Her kimsen, 30 saniyen var.
:39:55
Kiracýlar, dikkat,
:39:57
Yanýlýyorsun! Yapma!
:39:59
Lütfen sakin olun,

Önceki.
sonraki.