Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:44:08
Fren soldaki pedal,
:44:13
Oyun bitti Furlong.
:44:17
Yapma!
:44:20
Sakýn yapma!
:44:34
O sudan yutarsan, iþimi kaybederim.
:45:28
Tanrým, bu rýhtýmdan
ne tuhaf þeyler çýkýyor.

:45:35
Bittim.
:45:37
Öyle mi?
:45:43
OOldukca.
.
OÖyleyse bittin.

:45:45
Bittiðini düþünen adam bitmiþtir.
:45:50
Bundan ister misin?
:45:51
ONedir o?
ONehir faresi.

:45:56
Nasýl yiyorsun onu?

Önceki.
sonraki.