Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:47:01
Bir kartalýn yuvasýna,
hanýma ve yavrulara. . .

:47:04
. . .yiyecek götürdüðünü gördün mü?
:47:07
Rüzgara karþý uçar. . .
:47:09
. . .yaðmura karþý uçar,
mermilerin arasýndan ucar!
.

:47:13
Tam yuvasýna dönme
vakti gelince. . .

:47:17
. . .þöyle der:
:47:19
"Bos ver be. Kartal olmak
.
cok can sýkýcý! "
.

:47:23
Tam o anda. . .
:47:25
. . .gözlerine iki küçük X gelir. . .
:47:28
. . .eski çizgi filmlerdeki gibi. . .
:47:30
. . .ve aþaðý dalýþ yapar. . .
:47:33
. . .aþaðý, aþaðý ve bam!
:47:39
Sadece daðýlan tüyler.
:47:43
Amerika'nýn ulusal kuþu artýk yok.
:47:49
Bunu hiç gördün mü?
:47:56
Ben de.
:48:00
Kartallarýn özsaygýsý çok fazla.
:48:07
Seninki nasýl?
:48:23
Ýyi.
:48:26
Öyleyse sen de uçabilirsin.
Ucabilirsin.
.

:48:33
Belki.
:48:41
Henüz bitmedin Furlong.
:48:44
Bitmene daha cok var.
.

:48:47
Alex'i tanýrým.
:48:49
Nasýldýr bilirim. Üzgünken
nereye gittiðini bilirim!

:48:53
O olduðuna emin bile deðilsin.
:48:55
Vacendak emindi. Zaten
Furlong deðilse onu bulamayýz.


Önceki.
sonraki.