Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:52:01
Bilmem. Bence pek deðil.
:52:08
Sen kesinlikle Alex Furlong'sun.
:52:21
Bir þey oldu. Seni görmeliyim.
:52:24
Son sözünü söylemiþtin,
:52:26
-Diyecek baþka ne var?
OBu önemli.

:52:30
Tamam, Revolution 'da
iþim var, Oraya gel,

:52:35
Orada görüþürüz.
:52:40
OAranýzda bir þey mi var?
OHayýr.

:52:44
OÝliskiniz ne?
.
OKaçaklarý iyi tanýyor.

:52:47
Kaçmalarýna yardým ediyor.
:53:22
Burasý kenar mahalle.
Kendini belli etmemelisin.

:53:26
Ben Morgan'ý bulayým.
Seninle barda görüþürüz.

:53:44
OÝcki ister misin?
.
OEvet. Neden olmasýn?


Önceki.
sonraki.