Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:01:01
Terk edilmiþ bir yer.
Buna ihtiyacýn olmaz.

1:01:04
Umarým.
1:01:14
Seninle gelmiyorum Alex.
1:01:20
Biliyorum.
1:01:27
Burada bir hayatým var.
Onu býrakýp gidemem.

1:01:31
Biz ne olacaðýz?
1:01:34
"Biz" 1 8 yýl önceydi.
1:01:39
Benim için iki gün önceydi.
1:01:42
Ýki gün Julie.
1:01:51
O yarýþtan bir gün
önce sana gelip:

1:01:55
"Gitmek zorundayým.
1:01:57
Benimle gel. " deseydim,
ne yanýt verirdin?

1:02:06
Hayýr derdim.
1:02:22
Kendine iyi bak.
1:02:29
Bilmiyorum. Bunu bana son
veriþini hatýrlýyor musun?

1:02:41
Vakit geldi efendim,
1:02:43
Hemen geliyorum.

Önceki.
sonraki.