Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:02:06
Hayýr derdim.
1:02:22
Kendine iyi bak.
1:02:29
Bilmiyorum. Bunu bana son
veriþini hatýrlýyor musun?

1:02:41
Vakit geldi efendim,
1:02:43
Hemen geliyorum.
1:03:21
Güvenli görünüyor.
1:03:24
Ne zaman güvende hissetsem,
kötü bir þey oluyor.

1:03:27
Gayet iyisin.
1:03:29
Resmin sehrin her
.
yanýnda panolarda.

1:03:32
Yüzünü görenler,
yakalanmadýðýný anlýyorlar.

1:03:37
Kahramansýn.
1:03:38
Kahraman deðilim.
Sadece canýmý kurtarýyorum.

1:03:43
Bunu biz biliyoruz. Ama burada
8 milyon çaresiz insan var.

1:03:48
Büyükannem onlardan biri.
1:03:50
Onu mutlu etmeye devam
ettiðin sürece yanýndayým.

1:03:54
Bu mu?
1:03:56
Sanýrým.

Önceki.
sonraki.