Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:05:01
Furlong orada yok.
Arabada da yok.

1:05:04
Öyleyse bulun ve öldürün.
1:05:07
Vacendak ve kemik
avcýlarý burada.

1:05:10
Onlarý da öldürün.
1:05:13
Acele edin! Haydi!
1:05:15
Cabuk!
.

1:05:18
Yürüyün!
1:05:26
Ripper, aðýr silahý
kim kullanýyor?

1:05:29
Kemik avcýlarý deðil.
Baskasý var.
.

1:05:36
OTuzaða düþtük!
O"Biz" ne demek beyaz adam?

1:05:40
Þaka ediyordum. Beni koru.
1:06:27
Aþaðýda kimse yok.
1:06:31
Birkac silah al ve buradan cýk.
. .

1:06:36
Geliyorlar ve seni
canlý istemiyorlar.

1:06:40
Simdi kacarsam
. .
sonsuza dek kacarým.
.

1:06:42
Beni isteyeni bulmalýyým.
1:06:45
Git. Ben elimden geleni yaparým.
1:06:55
Büyükannemi gülümsetmeye devam et.
1:06:58
Edeceðim.

Önceki.
sonraki.