Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:06:27
Aþaðýda kimse yok.
1:06:31
Birkac silah al ve buradan cýk.
. .

1:06:36
Geliyorlar ve seni
canlý istemiyorlar.

1:06:40
Simdi kacarsam
. .
sonsuza dek kacarým.
.

1:06:42
Beni isteyeni bulmalýyým.
1:06:45
Git. Ben elimden geleni yaparým.
1:06:55
Büyükannemi gülümsetmeye devam et.
1:06:58
Edeceðim.
1:07:28
Bunu mu arýyordunuz?
1:07:55
Kýpýrdama!
1:07:57
Haydi!

Önceki.
sonraki.