Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:23:00
Bu fazla kolay oldu.
1:23:02
Böylece çýkmamýza izin verir mi?
1:23:07
Sanmýyorum.
1:23:09
Hazýr!
1:23:11
Baska cýkýs var mý?
. . .

1:23:13
Lobi temizse, arka çýkýþ var.

Önceki.
sonraki.